Een overzicht van de Nederlandse Spoorwegen geschiedenis

De Nederlandse Spoorwegen geschiedenis gaat lange tijd terug. In 1917 ontstond er een samenwerkingsverband tussen de HIJSM (Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij) en de Staatsspoorwegen. In 1937 werd dit officieel de NS, oftewel de Nederlandse Spoorwegen. De overheid was in die tijd de enige aandeelhouder dus kunnen we spreken van een overheidsbedrijf. Ook tijdens de tweede wereldoorlog bleef de NS bestaan, de spoorwegen werden toen gebruikt om Joden te vervoeren naar de concentratiekampen. Tegen het einde van de oorlog ging het personeel van de NS in staking, dit duurde tot het moment dat de oorlog daadwerkelijk voorbij was. Ook werd er in die tijd veel materiaal gestolen en kapot gemaakt. Na de oorlog moest er dus veel worden hersteld en het bedrijf werd opnieuw opgebouwd. Dat was een moeilijke tijd in de Nederlandse Spoorwegen geschiedenis maar de NS kende sindsdien een grote groei. Het ging echter een tijdje wat minder met de NS toen er in de jaren zestig steeds meer autoverkeer kwam. Maar door een groei in mobiliteit namen in de jaren tachtig weer steeds meer mensen de trein. Ook zaken als Nederlandse spoorwegaffiches hebben de populariteit van de NS sterk doen groeien. Tot op de dag van vandaag spelen de Nederlandse Spoorwegen een belangrijke rol in onze samenleving. Er lijkt voorlopig dus nog geen einde te komen aan het lange traject van deze geschiedschrijving.